• banner1

Doelstellingen

Geschreven door Webmaster. Gepost in iNanda Algemeen

Algemene doelstelling van het Nederlandstalig NANDA-I netwerk is het uitdragen van de ideologie ter bevordering van gemeenschappelijk taalgebruik in de verpleegkunde. Zich hierbij richtend op de belangrijke stakeholders:

 1. De professionals: de zorgkundigen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
 2. De zorginstituten: de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).
 3. De beleidsinstituten: zoals het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz).
 4. Onderzoek en Onderwijs

Er zijn drie ambitieniveaus te onderscheiden:

             

Ambitieniveau 1: Kennis delen

 1. Het opbouwen van een platform en organiseren van bijeenkomsten
 2. Het verzamelen initiatieven en uitwisselen ervaringen van gebruik van NANDA, NOC en NIC binnen verpleegkundige verslaglegging/dossiervoering in Nederland en België
 3. Het zich inzetten voor de digitale beschikbaarheid van NANDA, NOC en NIC in de Nederlandse taal

 

Ambitieniveau 2: Kennis uitdragen

 1. Actief verspreiden van nieuwe ontwikkelingen vanuit en over NANDA-I, NOC en NIC.
 2. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe - en het reviseren van bestaande - diagnosen (NANDA-I), resultaten (NOC) en interventies (NIC). Hierbij gebruik makend van de kennis en expertise binnen het netwerk.

Ambitieniveau 3: Kennis ontwikkelen

 1. Het verzamelen, beoordelen en ontwikkelen van scholingsprogramma’s voor het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies .
 2. Uitwisselen kennis en ervaringen en het bundelen van krachten m.b.t. onderzoek naar het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies.
 3. Een brug slaan tussen NANDA-I, NOC, NIC en ICF, Omaha en overige classificaties.