• banner1

NOC

Nursing Outcomes Classification (NOC) bestaat uit labels en definities van zorgresultaten, die bestaan uit indicatoren met 5-punts Likertschaal.  Zorgverleners kunnen hiermee de toestand beoordelen en de voortgang volgen van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen.

Aanmelden Nieuwsbrief