• banner1

Het Netwerk

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk richt zich op Nederlands sprekende verpleegkundigen in Nederland en België. Het netwerk richt zich in eerste instantie op de praktische gebruikers uit zorginstellingen.

De NANDA-I organisatie heeft een aantal doelstellingen voorgesteld voor nationale NANDA-I netwerken. Het netwerk heeft deze doelstellingen vertaald naar de Nederlandse situatie.

Het Nederlandstalig NANDA-I netwerk  zal in de oprichtingsfase kiezen voor doelstellingen die passen bij het ambitieniveau waarin het netwerk zich qua opbouw, intenties en samenstelling bevindt. De aangesloten instellingen, of instellingen die willen aansluiten, kunnen individueel beslissen tot op welk niveau zij participeren binnen het Nederlandstalig NANDA-I netwerk.  

NANDA-I

NANDA International is een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling van een classificatie van verpleegkundige diagnoses. Hiermee kunnen verpleegkundigen een klinisch oordeel vormen over de actuele of potentiële reacties van het individu, het (gezins) systeem of de samenleving op gezondheidsproblemen of levensprocessen.

NIC

Nursing Interventions Classification is een classificatie van evidence based-interventies met bijbehorende activiteiten. Een verpleegkundige interventie is elke behandeling die een verpleegkundige op grond van haar deskundige oordeel uitvoert.

NOC

Nursing Outcomes Classification (NOC) bestaat uit labels en definities van zorgresultaten, die bestaan uit indicatoren met 5-punts Likertschaal.  Zorgverleners kunnen hiermee de toestand beoordelen en de voortgang volgen van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen.

Aanmelden Nieuwsbrief